18/09/20  Thông báo  87093
Thông báo tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc sở GDĐT năm 2020
 17/03/20  Thông báo  156121
Về việc tạm thời cho học sinh THPT, học viên hệ GDTX nghỉ học phòng chống dịch Covid-19
 14/03/20  Thông báo  110948
Công văn kéo dài thài gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với học sinh mầm non, tiểu học, THCS
 15/02/20  Tin tức về dịch Covid - 19  138941
UBND tỉnh An Giang đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2 năm 2020